Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

Szellemi alkotáshoz fűződő jogok
A jelen internetes oldal tulajdonosa a Strapa-pack Kft., az ott, valamint a hírlevelekben található teljes tartalom, vagy annak részlete, képek, szöveges tartalmak  szövegrészlet, szövegelem, grafika, grafikai elem – ideértve a védjegyeket, domain neveket, más egyéb szellemi alkotásokat is – szerzői-, védjegy-  és más szellemi alkotásokhoz fűződő jogok jogosultja a Strapa-pack Kft., illetve azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg az internetes oldalon.

Azok bármilyen formában történő felhasználása, a személyes használatot meghaladó mértékben – kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szabad felhasználásnak minősülő eseteket – kizárólag a Strapa-pack Kft. kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

 

Hozzájárulás

A Strapa-pack Kft. hozzájárul a weboldal számítógépen, tableten vagy mobiltelefonon történő böngészéséhez, illetve kivonatok kizárólag saját felhasználási céllal – nem terjesztési szándékkal – történő kinyomtatásához. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz az Strapa-pack Kft írásbeli hozzájárulása szükséges. A szabályzat szempontjából terjesztésnek minősül a weboldal többszörözött részének további felhasználása, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala.

A weboldalon megjelent értesüléseket kizárólag írásban engedélyezzük átvenni, csak úgy, hogy ha az átvételkor a weboldalra (a Strapa-doboz.hu-ra) történő egyértelmű hivatkozás és link mindenkor feltüntetésre kerül és amennyiben a weboldalon megjelent értesülés változatlan formában kerül átvételre.

A strapa-doboz.hu oldalon vagy a Strapa-pack Kft. hírleveleiben megjelenő tartalmat magánszemély vagy gazdálkodó szervezet saját céljára a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatja. A forrás megjelölésének módja (cégnév, kattintható domain): Forrás: Strapa-pack Kft. https://strapa-doboz.hu

A weboldal egészének vagy egyes részeinek bármilyen egyéb módon történő felhasználását, reprodukálását, átdolgozását, terjesztését, többszörözését, tárolását, nyilvános fórumon történő előadását a Strapa-pack Kft. megkezdett naponként és felhasznált elemenként felhasználási helyenként 20 000 Ft + Áfa felhasználási díj megfizetése ellenében engedélyezi. A felhasználás szándékát, tényét, módját, mértékét és időtartamát felhasználó köteles a Strapa-pack Kft. felé írásban jelezni. Az írásban történő bejelentés elmulasztása nem mentesíti a felhasználót a fenti összeg megfizetése alól.

A Strapa-pack Kft. fenntartja a felhasználási engedély visszavonásának jogát. A felhasználási díjról a Strapa-pack Kft. a felhasználás időtartama alatt minden hónap utolsó munkanapján átutalásos számlát állít ki, melynek teljesítési határideje a számla kiállítását követő 8. munkanap.

Amennyiben a felhasznált tartalmat a felhasználó más számára ellenszolgáltatás fejében teszi hozzáférhetővé, úgy a felhasználó az ebből származó vagyoni előnyt köteles a Strapa-pack Kft. számára átengedni. A fentiektől eltérni kizárólag a Strapa-pack Kft. és a felhasználó előzetes írásbeli megállapodása alapján lehet.

 

Védjegyek

A Strapa-pack Kft minden – itt nem kifejezetten rögzített – jogot fenntart magának. A weboldalon megjelenő védjegyek, szlogenek vagy a Weboldal egyéb tartalmának a jelen szabályzattól eltérő felhasználása tilos.

A Felhasználó sem licencet, sem jogot nem szerez a Weboldalon megjelenő bármely kereskedelmi jel, vagy jegy használatára.

A védjegyek vagy egyéb anyagok jogosulatlan felhasználása vagy az ezekkel való visszaélés kifejezetten tilos, és a szerzői jog, a védjegyjog vagy más ipari tulajdonjogok megsértésének számít.

 

Joghatóság

A Felhasználó az internetes látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre a magyar jog alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Fenntartjuk a jogot a jelen általános felhasználási feltételek módosítására és kiegészítésére.